Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային Կառավարման պլանների մշակում. Աշխատենք միասին Ջրային ոլորտում հանրային շահերի պաշտպանության մտագրոհ-քննարկում Դեպի Ֆիջի/Բոնն՝ Հայաստանը կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի կողմ երկրների համաժողովի 23-րդ նստաշրջանի նախաշեմին

Մեր մասին

Հայաստանում Ազգային ջրային համագործակցությունը ստեղծվել է որպես Գլոբալ ջրային համագործակցության (ԳՋՀ) գործընկեր: 2002թ.-ի փետրվարին Ալմաթայում (Ղազախստան) կայացած շահագրգիռ կողմերի Տարածաշրջանային կոնֆերանսի ժամանակ Կենտրոնական Ասիայի (հինգ երկրներ) և Հարավային Կովկասի (երեք երկրներ) տարածաշրջանները դարձան ԳՋՀ-ի ընտանիքի անդամներ` կազմելով Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային ջրային համագործակցությունը` ԳՋՀ ԿԱՀԿ ( GWP CACENA):

Ավելին

Հրատարակումներ

Բոլոր Հրատարակումները

Նախագծեր

Բոլոր Նախագծերը