Տեղական մակարդակում Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների պլանի մշակում

Տեղական մակարդակում Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների պլանի մշակում

Տեղական մակարդակում Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների պլանի մշակում

 

Ծրագիրը իրականացվել է Գլոբալ Ջրային Համագործակցության քարտուղարության աջակցությամբ և ֆինանսավորվել է Եվրոպական Միության, Ավստրիական զարգացման գործակալության և Ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից:
Ծրագրի նպատակն էր մշակել “Կլիմայական փոփոխությունների հարմարվողականության գործողությունների պլան” տեղական մակարդակով` ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի Մարգահովիտ, Մեծ Պարնի և Բասեն համայնքների համար` գնահատելով կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը այն խնդիրների վրա, որոնց բախվում են համայնքերը:

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները.