ԿԶՆ և ջրի թիրախին հասնելու պատրաստվածության մեխանիզմները (SDG Water-PF)

ԿԶՆ և ջրի թիրախին հասնելու պատրաստվածության մեխանիզմները (SDG Water-PF)

ԿԶՆ և ջրի թիրախին հասնելու պատրաստվածության մեխանիզմները (SDG Water-PF)

 

2016թ.-ին ԱՋՀ-ն իրականացրել է “Կայուն զարգացման նպատակներ և ջրի թիրախին հասնելու պատրաստվածության մեխանիզմները” Հայաստանի համար (SDG Water-PF-Armenia) ծրագիրը, որի շրջանակներում, ուսումնասիրություններ են իրականացվել մի քանի ուղղություններով՝

 

Ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվությունը կարող եք տեսնել http://cwp.am/SDG%20Water-PF_eng..pdf