“Գենդերային հարցերը` որպես ՋՌՀԿ հիմնական նպատակ”

“Գենդերային հարցերը` որպես ՋՌՀԿ հիմնական նպատակ”

“Գենդերային հարցերը` որպես ՋՌՀԿ հիմնական նպատակ” 

 

“Գենդերային հարցերը` որպես ՋՌՀԿ հիմնական նպատակ” տարածաշրջանային ծրագիրը իրականացվել է ԱՋՀ-ի կողմից 2008թ.-ին, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսական աջակցությամբ:
Ծրագրի նպատակն էր աջակցել Հարավային Կովկասի երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանը` ջրային ռեսուրսների օգտագործման, պահպանման և կառավարման ոլորտում հասարակության, մասնավորապես ՋՌՀԿ գործընթացներում կանանց ներգրավման միջոցով:

 

Ծրագրի ավարտին տպագրվել է “Գենդերային հարցերը ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման (ՋՌՀԿ) գործընթացում” եռալեզու գրքույկը: http://cwp.am/Gender.pdf