ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում ավարտվել է այլընտրանքային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման երկրորդ փուլը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում ավարտվել է այլընտրանքային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման երկրորդ փուլը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում ավարտվել է այլընտրանքային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման երկրորդ փուլը

 

2013թ.-ի հոկտեմբերից "Ջուր, կլիմա և զարգացում Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում" տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ն իրականացրել է փորձնական ծրագիր, որի շրջանակներում Փարաքար համայնքում կառուցվել է կենցաղային կեղտաջրի մաքրման կայանի երկրորդ փուլով նախատեսված կենսաբանական մաքրման կառուցվածքները:

Փորձնական ծրագրի առաջին փուլն իրականացվել է 2010-2012թթ. ԳԷՀ-ի ՓԴԾ-ի շրջանակներում:

Ծրագրի երկրորդ փուլի շինարարությունն ավարտվել է 2014թ-ին և ֆինանսավորվել է Մեծ Բրիտանիայի Միջազգային Զարգացման Գործակալության կողմից:

Ծրագրի երկրորդ փուլի վերաբերյալ տեսանյութը տես հետևյալ հղմամբ` http://bit.ly/1vr8LQZ