ԿՄԿ-ի կառուցում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում

ԿՄԿ-ի կառուցում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում

ԿՄԿ-ի կառուցում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում

2012թ. ավարտվել է ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացված "Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի դեգրադացված գյուղատնտեսական հողատարածքների վերականգնում` կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կենսաբանական լճակի կառուցմամբ" նախագիծը:
Շահագործման է հանձնվել կոյուղատար կոլեկտորն ու մաքրման կառուցվածքները: Մեկ ամսյա շահագործման ընթացքում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները ցույց են տվել 70% մաքրման արդյունավետություն:
Ծրագրի շրջանակներում նկարահանված ֆիլմը կարող եք դիտել հետևյալ հասցեով.
http://www.youtube.com/watch?v=3nH6qid30kQ