Ջուր, կլիմա և զարգացում (WACDEP)

Ջուր, կլիմա և զարգացում (WACDEP)

Ջուր, կլիմա և զարգացում (WACDEP)

 

Այս ծրագիրը Հկ-ն իրականացնում է 2013թ-ից և ծրագրի գործողությունները հիմնականում ուղղված են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ու ջրի անվտանգության բարձրացմանը: Այս ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ՀՀ Արմավիր մարզի Փարաքար համայնքում կեցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման 1-ին փուլի աշխատանքները: Արդյունքում կենցաղային կեղտաջուրը մաքրվում է և օգտագործվում է որպես առոգման ջուր և 70հա դեգրադացված գյուղական հողատարածք վերականգնվել է: Այս ծրագրի շրջանակներում ներկայումս ԱՋՀ-ն իրկանանցում է հետևյալ գործընթացները`